Datagedreven besluitvorming in HR: krachtig HR‐leiderschap voor de toekomstgerichte onderneming
Jaime Prins

Door: Jaime Prins op February 16th, 2021

Print/Opslaan als PDF

Datagedreven besluitvorming in HR: krachtig HR‐leiderschap voor de toekomstgerichte onderneming

hr analytics

Geschatte leestijd: 5 min.

Wist u dat HR dagelijks beslissingen maakt die cruciaal voor het gehele bedrijf zijn? Personeelszaken bepaalt of de workload en het aantal personeelsleden overeenkomt, ondersteunt werknemers en verschaft hen met de juiste tools en trainingen om hun werk zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Daarnaast zorgt HR er ook nog eens voor dat er zorgvuldig onderzoek wordt gedaan naar mogelijke factoren die compliance in de weg staan en ze zijn verantwoordelijk voor risicomanagement.

De projecten waar personeelszaken zich mee bezighoudt hebben invloed op alle bedrijfsafdelingen, en de beslissingen van HR beïnvloeden talloze processen binnen uw bedrijf, ongeacht om welke taak het gaat. Denk bijvoorbeeld aan het beheren van het budget en het plannen van de strategie voor het aankomende kwartaal of jaar.

In het digitale tijdperk waarin we ons bevinden is het analyseren van data een dagelijkse bezigheid geworden, waardoor elke afdeling binnen uw onderneming datagestuurde, doelgerichte en strategische beslissingen kan maken die het bedrijf ten goede komen. De HR‐afdeling is hier zeker geen uitzondering op en als HR‐executive is het dan ook verstandig om personeelszaken toegang te geven tot tools om informatie te verzamelen en analyses uit te voeren. Human resources dient beslissingen te maken aan de hand van feiten, om te zorgen dat belangrijke KPI’s (Key Performance Indicators) binnen uw onderneming gehanteerd en geïntegreerd worden. Alleen zo kan personeelszaken de toekomst van uw bedrijf op de lange termijn veiligstellen.

Datagestuurde beslissingen voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering

Zeker in de periode na de pandemie staat bijna elke bedrijf voor belangrijke keuzes en vraagstukken. De omgang met personeel en de integratie van medewerkers die gedeeltelijk op kantoor aanwezig zijn maar ook gedeeltelijk thuiswerken is een belangrijk onderwerp om opnieuw te evalueren.Daarnaast zijn er nog de garantie van een gezonde en veilige (thuis)werkomgeving, compliance, minimalisering van risico’s waar uw onderneming verantwoordelijk voor is, en bestaan er nog zoveel factoren die bij een overstap naar het nieuwe werken komen kijken. Om tot een effectieve aanpak voor deze transformatie te komen dient uw bedrijf nog meer in de details van verzamelde data te kruipen om de processen en handelswijzen van het bedrijf volledig te doorgronden. Hier geldt dan ook dat HR wederom een cruciale rol speelt en te allen tijde flexibel en daadkrachtig moet kunnen optreden, ook wanneer uw bedrijf een aantal drastische veranderingen ondergaat. Personeelszaken dient competent te handelen en zelfvertrouwen uit te stralen. Kortom, HR dient leiderschap te tonen.

 

Let's talk HR Podcast

 

De hoeksteen voor elk HR‐team: real‐time dashboards

Tools zoals Advanced Analytics van PeopleDoc (nu onderdeel van UKG) bieden de mogelijkheid om nauwkeurige informatie uit uw bestaande HR‐systemen te onttrekken en dit met behulp van realtime dashboards in een allesomvattende analyse te transformeren. Dit stelt uw HR‐team in staat om datagebaseerde inzichten te krijgen, problemen tijdig te ontdekken en op te lossen en processen te optimaliseren. Personeelszaken kan daarnaast op nog meer ondersteuning van dergelijke analysetools rekenen; elk proces en elke aanvraag wordt namelijk door het HR Service Delivery platform (HRSD) gevolgd en alle relevante informatie wordt geanalyseerd en vergeleken met data uit het verleden. Zo kan uw HR‐team in één oogopslag zien of de data overeenkomt met eerdere successen of juist overeenkomsten met minder geslaagde situaties toont. Analytics stelt aan de hand van deze gegevens ook nog eens oplossingen voor zodat u de best mogelijke koers aan kunt houden en zo de slagingskans van uw projecten kunt optimaliseren.

De strategische inzet van dergelijke HR‐technologieën geeft personeelszaken nog meer mogelijkheden om invloedrijke beslissingen te nemen en een grote bijdrage aan de besluitvorming binnen uw bedrijf te leveren. Personeelszaken kan namelijk in een oogwenk zien wat er binnen uw onderneming gebeurt en zo problemen die belangrijke zaken zoals personeelsplanning of budgetplanning kunnen beïnvloeden vroegtijdig aankaarten. Het team kan ook nog eens de efficiëntie en effectiviteit van HR Service Delivery meten en processen identificeren waarbinnen ruimte voor verbetering is. Een team dat HR‐tools zoals Advanced Analytics van PeopleDoc gebruikt voegt flink wat waarde aan uw onderneming toe en u kunt via de tool op een duidelijke manier zien hoe personeelszaken bijdraagt aan het succes van uw bedrijf.

Het maximale uit analytics halen

Dat het analyseren van bedrijfsgegevens voordelen met zich meebrengt is inmiddels duidelijk, maar hoe kunt u een HR‐analyticstool het beste inzetten? Wanneer we bijvoorbeeld naar employee experience kijken, zien we dat personeelszaken door middel van het analyseren van data vroegtijdig problemen kan opsporen en verbeteringen kan doorvoeren. Advanced Analytics kan door middel van deze analyses dus ook bijdragen aan een verbeterde werknemerservaring, door bijvoorbeeld onboardingprocedures te vereenvoudigen of de afhandeling van werknemersverzoeken sneller te laten verlopen. Aangezien de zogenaamde employee experience (EX) steeds belangrijker wordt bij het aantrekken van talent en het behouden van personeel kunnen soepele processen het verschil maken.

Vragen en verzoeken van werknemers goed begrijpen

Het is voor uw personeel belangrijk dat vragen en verzoeken snel behandeld worden. Dit proces kan dan ook gestroomlijnd worden met behulp van analyses. Denk bijvoorbeeld aan het samenstellen van rapporten omtrent de afhandeling van werknemersverzoeken, de effectiviteit van de huidige SLA’s (Service Level Agreements) en KPI’s die in de HR Service Delivery tools zijn vastgelegd. Is het misschien tijd om deze bij te stellen? Gedetailleerde analyses kunnen met behulp van Advanced Analytics worden gemaakt om precies aan te tonen waarom uw HR‐processen mogelijk niet optimaal functioneren. Uw HR‐team kan met behulp van de analysefunctie de meest voorkomende zoektermen van uw medewerkers inzien en dus een beter beeld krijgen van de onderwerpen waarover uw personeel extra informatie wenst in te winnen.

Zodra HR potentiële problemen met succes kan diagnosticeren wordt het mogelijk om een waardevolle strategie te creëren en alle beschikbare technologieën optimaal in te zetten om nieuwe KPI’s vast te stellen en productiviteit te meten.

Performance van uw compliancestrategie meten

Naast een verbeterde employee experience en betere afhandeling van werknemersverzoeken kan Advanced Analytics ook worden ingezet om makkelijker aan compliance te voldoen, de prestaties op dit gebied te meten en meer tijd voor HR vrij te maken om aandacht aan andere werkzaamheden te schenken. Wat is dan precies het verschil tussen compliance gerelateerde processen die met de hand worden uitgevoerd en de gedigitaliseerde taken omtrent compliance? Bij handmatige taken geldt dat er ruimte is voor fouten, wat natuurlijk menselijk is, maar wel tot de overtreding van wetten en hoge boetes kan leiden.

Personeelszaken kan in samenwerking met andere afdelingen individuele dashboards instellen, gegevens op overzichtelijke wijze weergeven of verder analyseren door middel van andere functies binnen de Advanced Analytics, zonder hier onnodig veel mankracht voor te gebruiken. Verlopen of ontbrekende HR‐documenten worden automatisch onder de aandacht gebracht, waardoor de kans op fouten geminimaliseerd wordt. Dit stelt uw HR‐medewerkers in staat om de ontbrekende papieren alsnog bij het desbetreffende personeelslid of de relevante afdeling te verkrijgen. Kortom, HR kan door middel van analytics beter dan ooit presenteren en een ongekend niveau van efficiëntie bereiken.

Kwalitatief hoogstaande besluitvorming mogelijk maken

HR‐afdelingen en collega’s die hun werkzaamheden vooral handmatig uitvoeren lopen het risico om de boot te missen. Ze hebben hierdoor immers geen toegang tot alle relevante data en inzichten die een analysetool biedt. Hierdoor wordt het lastig om bij te dragen aan de besluitvorming binnen een bedrijf. Voor ondernemingen die gebruik maken van ondersteunende technologieën voor het analyseren van bedrijfsdata wordt bijvoorbeeld al snel duidelijk hoeveel werknemersverzoeken er per periode worden ingediend. Met deze kennis in handen kan een onderneming KPI’s zoals reactietijd en behandelingsduur instellen om hier een dieper inzicht in te krijgen. Bovendien doen UKG‐klanten hun voordeel met de mogelijkheid om realtime rapporten samen te stellen. Dergelijke handelingen stellen uw HR‐team in staat om servicekwaliteit en afhandeling van verzoeken nog verder te optimaliseren, en dat allemaal aan de hand van datagestuurde besluitvorming.

De optimalisering van werkplekken en arbeidsprocessen blijft zich voortzetten en daardoor behoren intelligente tools zoals Advanced Analytics tot de must‐haves voor elke moderne, toekomstgerichte onderneming. Deze technologie ondersteunt u tijdens het vaststellen van efficiënte langetermijndoelen en geeft u door middel van gedetailleerde analyses inzichten die van strategisch belang voor uw bedrijf zijn. Kortom, HR‐tools zoals Advanced Analytics zijn zeer lucratief en een onmisbaar onderdeel van een solide langetermijnstrategie.

Let's talk HR Podcast
Let's talk HR Podcast

Over Jaime Prins

Teamlead Solutions Consulting Central Europe